สยามไฟเตอร์คลับ

สยามไฟเตอร์เริ่มต้นขึ้นจากเวปไซด์คอมมูนิตี้ศิลปะการต่อสู้ ชื่อ siamfighter.com
เมื่อประมาณปี 1997 จนกระทั่งปี 2000 จึงได้เปิดสยามไฟเตอร์คลับขึ้นที่บริเวณคลองสอง รังสิต
เพื่อเป็นที่ฝึกศิลปะการต่อสู้มากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ การต่อสู้แบบบราซิลเลี่ยนยูยิสสู,
บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ และ เทควันโด หลังจากเปิดสอนประมาณหนึ่งปี
ได้ทำการปิดตัวลงเนื่องจากทำการย้ายไปเปิดสอน และ
ยังไม่สามารถหาสถานที่ ๆ จะสอนตลอดเดือนได้
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องโดเมนเนมในภายหลังเวปไซด์สยามไฟเตอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น siamfighter.org 

ในปี 2010 ได้เปิดสถานที่ฝึกสอนขึ้นมาใหม่ในชื่อของสยามไฟเตอร์คลับ
และ มี  http://siamfighter-club.com แยกออกมาเป็นส่วนของโรงฝึก
โดยส่วนของโรงฝึกดูแลและบริหารโดย อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการฝึกได้ที่ http://siamfighter-club.com