อัพเดทเวปไซต์

เนื่องจากไม่ค่อยได้อัพเดทเวปไซต์เท่าไร เลยเปลี่ยนมาใช้ระบบของ wordpress แทนครับ